نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین، پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

برگزاری جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین، پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه


برگزاری جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین، پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

در راستای هدفمند کردن پایان نامه های تقاضا محور دانشکده علوم و فناوریهای نوین روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۱۳ جلسه مشترکی به دعوت دانشکده علوم و فناوریهای نوین و به میزبانی معاونت پژوهشی با حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان (آقای مهندس مراتی) و معاونین ایشان و همچنین آقای دکتر صفری از پژوهشگاه نیرو در محل حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه (اقای دکتر ویسی) در خصوص نیاز صنعت و دانشگاه به همراهی یکدیگر و رویکرد جدید وزارت عتف در هدفمندسازی رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اراده دانشگاه رازی در ورود به پژوهشهای تقاضا محور و رفع نیاز صنعت و دانشگاه سخنانی ایراد فرمودند.

در ادامه آقای دکتر رجب زاده در مورد منشور دانشکده فناوریهای نوین و نیاز به ارتقا سطح همکاری جهت تعریف پروژههای تحقیقاتی دانشجویان دانشکده صحبت نمودند.

همچنین آقای دکتر صفری (نماینده پژوهشگاه نیرو) در مورد نیازها و چالشها در سطوح مختلف سیاستگذاری، مدیریت و اجرا و همچنین شناسایی دقیق مشکلات سخنانی ایراد فرمودند و ابراز علاقه نمودند که با دانشگاه رازی در کلیه این سطوح امکان همکاری وجود دارد.

در پایان مدیر کل محترم شرکت نیروی برق استان (آقای مهندس مرآتی) سخنانی در خصوص فعالیتهای مهم شرکت توزیع ایراد فرموده و ابراز داشتند که انجام پژوهش کاربردی با همراهی دانشگاه رازی راهی رفع مشکلات فنی شرکت است.