نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هوشمندسازی با استفاده از اینترنت اشیا

جلسه هوشمندسازی با استفاده از اینترنت اشیا


جلسه هوشمندسازی با استفاده از اینترنت اشیا

در مورخ 13 مهر جلسه ای در دانشکده فناوریهای نوین  با حضور مدیران واحد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی، نماینده محترم استانداری ، نمایندگان شرکت ارتباطات بیستون و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و گروه کامپیوتر و اقای مهندس رهنما نماینده شرکت هوشمندسازی برگزار گردید. اقای مهندس رهنما به معرفی محصولات تولیدی توسط شرکشان پرداخت و سوالات مختلفی مطرح گردید که مقرر گردید پس از مطالعه و بررسی بیشتر در آینده جلسه ای مجدد برگزار گردد و راهکارهای موجود در زمینه هوشمندسازی کشاورزی را ارائه نماید.