دوره پیشرفته طراحی وب Full stack با رویکرد Back end

 این دوره شامل:

  • مفاهیم اولیه برنامه نویسی در C#(شامل انواع داده‌ها، دستورات تصمیم، دستورات تکرار، آرایه‌ها و لیست‌ها، توابع و شی‌گرایی)
  • شروع برنامه نویسی با ASP.NET MVC
  • مباحث پیشرفته ASP.NET MVC(شامل Routing ,Contoller، متدهای آماده و Viewها، مدل‌ها و اعتبارسنجی و فیلترها)
  • مفاهیم پایگاه داده
  • کار با  WebAPI
  • برنامه‌نویسی سمت مشتری با Jquery
  • طراحی صفحات Responsive با کتابخانه  BootStrap
  • ایجاد یک پروژه نمونه‌ عملی

 

 برنامه کلاس تئوری

یک شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰

 برنامه کلاس عملی

یک شنبه ها ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰و سه شنبه ها ساعت ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰

 نظارت و برنامه ریزی

 مدرس حضوری

 آقای دکتر فرهاد مردوخی (دانشگاه رازی)

 خانم سحر سرگران (دانشجوی دکتری معماری کامپیوتر از دانشگاه رازی)

 ثبت نام

 از 8 خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح از طریق لینک دانشگاه

 شروع کلاس

1399/05/19