دوره پیشرفته برنامه نویسی جاوا

این دوره شامل :

مفاهیم اولیه fxml

معماری mvc

مدل سازی جنبه گرا و فریم ورک spring

مفهوم dependency injection و فریم ورک spring

آشنایی با JDBC برای ارتباط با پایگاه داده

فریم ورک hibernate

Multi-threading

 

 برنامه کلاس تئوری

 شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰و دو شنبه ها ساعت ۱4:3۰-۱5:3۰

 برنامه کلاس عملی

 شنبه ها ۱۹:۰۰-۱۸:۰۰و دو شنبه ها ساعت ۱5:3۰-۱6:3۰

 نظارت و برنامه ریزی

 مدرس حضوری

 آقای دکتر محمد کاظمی فرد (دانشگاه رازی)

 آقای مهندس پیام عبدی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه رازی)

 ثبت نام

 از 8 خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح از طریق لینک دانشگاه

 شروع کلاس

1399/05/19