مهندسی محاسبات فراگیر

مهندسی محاسبات فراگیر (ubiquitous computing) یک فن­آوری نوظهور در پردازش اطلاعات و ارتباطات است که در آن تعداد بسیار زیادی  از گره­ های کوچک (مانند گوشی های هوشمند، سنسورهای شبکه،کارت های هوشمند و هر چیز دیگری) با هم در ارتباط هستند. به عبارت دیگر محاسبات فراگیر ارتباط و پردازش هر نوع داده­ ای را در هر زمان،  مکان و هرنوع شبکه و یا وسیله ­ای را ممکن می ­سازد. هدف محاسبات فراگیر این است که دستگاه­ ها هوشمند باشند و برقراری ارتباط در آنها به آسانی و نه لزوما از طریق کامپیوتر باشد و این دستگاه ها بتوانند اطراف خود را درک کنند و کیفیت زندگی را بهبود بخشند.

یکی از حوزه های مهندسی محاسبات فراگیر اینترنت اشیاء (Internet of Things) است که تکامل خود را از محاسبات فراگیر گرفته است. اینترنت اشیاء (IoT) یک شبکه از چیزها شامل اشیاء و وسایل  فیزیکی و یا مجازی است که با استفاده از تکنولوژی تعبیه شده ی با محیط پیرامون خود از طریق اینترنت در ارتباط هستند. اینترنت اشیاء به سرعت در حال گسترش است و هر صنعتی در دنیا تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.