دوره مبانی برنامه نویسی (Java)

این دوره شامل: 

  • آشنایی با مفاهیم اولیه فلسفه ریاضی، مدل سازی و الگوریتم
  • آشنایی با مفاهیم اولیه مهندسی کامپیوتر و برنامه نویسی
  • مفهوم انشعاب و تکرار در مدل سازی و حل مسئله
  • اصل قابلیت استفاده مجدد و توسعه پذیری
  • مدل سازی موجودیت های دنیای واقعی
  • مدل سازی شی گرایی
  • مفاهیم پیشرفته مدل سازی موجودیت
  • آشنایی با ابزارهای کدنویسی اولیه
  • الگوهای طراحی
  • پروژه های مهندسی شده

 

 برنامه کلاس تئوری

 شنبه ها ساعت 16:00-15:00 و دوشنبه ها ساعت 15:00-16:00

 برنامه کلاس عملی

 شنبه ها ساعت 17:00-16:00 و دوشنبه ها ساعت :0016:00-17:

 نظارت و برنامه ریزی

 مدرس حضوری

 آقای دکتر محمد کاظمی فرد (دانشگاه رازی)

 آقای مهندس پیام عبدی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه رازی)

 ثبت نام

 از مهر ماه 1399 با انجام پیش ثبت نام

 شروع کلاس

 هفته دوم آبان ماه - در صورت رسیدن به حد نصاب ظرفیت