گروه انرژیهای تجدیدپذیر

دکتر ناصر کریمی
سرپرست  گروه انرژیهای تجدیدپذیر

استاد


 پست الکترونیکی:

nkarimie[AT]yahoo.com

شهرام سیفی
کارشناس گروه - تماس با گروه

تلفن: 34343406-083

فکس: 34343406-083

مقاطع تحصیلی - رشته گرایشهای فعال گروه :

مقطع رشته گرایش چارت ترمی برنامه درسی
کارشناسی ارشد انرژی های تجدیدپذیر - لینک دنلود لینک دانلود
 • اعضای هیئت علمی همکار گروه

  سمیه اعظمی
  دانشیار
  رشته علوم اقتصادی
  گرایش: اقتصاد صنعتی و اقتصاد منابع طبیعی

  نام و مشخصات

  اقتصاد خرد
  زمینه تحقیقاتی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست

  حوزه پژوهشی

  پست الکترونیکی:
  s.azami@razi.ac.ir

  اتاق: دانشکده اقتصاد، طبقه دوم

  اطلاعات تماس

  مهرداد پاک نژاد
  دانشیار
  رشته مهندسی مکانیک
  گرایش: تبدیل انرژی
  در حال بروز رسانی
  پست الکترونیکی:
  m_ahmadi[AT]razi.ac.ir

  تلفن:

  اتاق: دانشکده نفت - شیمی -  گروه شیمی - 
   

  محمد جواد جمشیدی
  استادیار
  رشته : مدیریت فناوری اطلاعات 
  گرایش : مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس

  جعفر جماعتی
  استادیار
  رشته مهندسی مکانیک
  گرایش: تبدیل انرژی
  اقتصاد خرد
  زمینه تحقیقاتی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست
  پست الکترونیکی:
  s.azami[AT]razi.ac.ir

  اتاق: 
  اتاق: دانشکده اقتصاد، طبقه دوم
  Responsive Image

  سهراب دل انگیزان
  دانشیار
  رشته : علوم اقتصادی 
  گرایش: اقتصاد نظری، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد منابع طبیعی

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس

  فرشاد رحیم پور
  دانشیار
  مهندسی شیمی
  گرایش : طراحی فرآیندهای بیوتکنولوژی

   
  در حال بروز رسانی
   
  پست الکترونیکی:
  i.almasi[AT]uat.ac.ir


  اتاق: 
  Responsive Image

  امیر رجب زاده
  دانشیار
  رشته : مهندسی کامپیوتر 
  گرایش : معماری کامپیوتر

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس 

  حبیب اله صفرزاده 
  دانشیار

  رشته مهندسی مکانیک
  گرایش: تبدیل انرژی
  - دینامیک سیالات محاسباتی
  -  انتقال حرارت عددی
  - مواد تغییر فاز دهنده
  - اختلاط و جداسازی
  - اثرات الکتروکینتیک در جریان
  پست الکترونیکی:
  j.jamaati@razi.ac.ir


  تلفن: 
  083-34343007

  اتاق: 
  دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک، اتاق 16
  Responsive Image

  امیر رجب زاده
  دانشیار
  رشته : مهندسی کامپیوتر 
  گرایش : معماری کامپیوتر

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس 

  محمد مرادی
  استادیار

  رشته مهندسی برق 
  گرایش: قدرت
  - دینامیک سیالات محاسباتی
  -  انتقال حرارت عددی
  - مواد تغییر فاز دهنده
  - اختلاط و جداسازی
  - اثرات الکتروکینتیک در جریان
  پست الکترونیکی:
  j.jamaati@razi.ac.ir


  تلفن: 
  083-34343007

  اتاق: 
  دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک، اتاق 16

تاریخچه گروه : 

درحال بروز رسانی